Anne Sütünün Faydaları Nelerdir?

Anne sütü; yenidoğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir. Anne sütü ve emzirmenin hem bebek, hem de anne için, başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psi­kolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları vardır.

Peki bu mucizevi besin olan anne sütünü diğer sütlerden ayıran özellik neler ? Gelin hep beraber bakalım !

Anne Sütünün Üstünlükleri

♥ Anne sütündeki proteinlerin % 60-80’i biyolo­jik değeri ve kullanımı yüksek olan whey proteinidir. Anne sütü proteinlerinin vücut proteinlerine dönüşüm oranı  (NPU)’dür. Bu özelliğe sahip başka bir besinin olmaması, anne sütünü eşsiz yapmaktadır.

-Protein konsantrasyonu inek sütünden az olma­sına rağmen süt çocuğunun protein gereksinimini ilk 6 ay tek başına karşılar.

- Anne sütünün probiyotik özelliklere sahip olması, bileşiminde bulu­nan laktobasillus bifidusun etkisi ile süt çocuğunu E.koli gibi enfeksiyonlardan korur.

 -Anne sütünde 20’den fazla enzim bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde de bebeğin sindirim ve emilimini kusursuz hale getirmektedir.

- Anne sütünün yağ miktarının emzirmenin sonuna doğru artması doy­gunluk yaratmakta, bebeğin daha fazla besin tüketmesine engel olarak obezite gelişimi önlenmektedir. Bu nedenle anne sütü ile beslenenlerde obezite oranı daha azdır.

- Anne sütündeki elzem yağ asitleri miktarı inek sütündekinden beş kat daha fazladır. EPA ve DHA içerir, n6/n3 oranı dengelidir.

- Anne sütündeki Ca/P oranı 2:1 dir. Bu oran kalsiyumun emilimini ve vücutta kullanımını arttırmaktadır.

- İnek sütündeki demirin % 5-10’u emilirken anne sütünde bu oran % 50-60 olup demirin vücutta kullanılabilirliği de yüksektir.

- Anne sütü alan bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni, menenjit, bakteriyemi sıklığı daha azdır.

- Anne sütü ile beslenen bebeklerde allerji ve kronik hastalık daha az görülür. İnsüline bağımlı diyabet görülme riski, apandisit, invajinasyon, hipertrofik pilor stenozu görülme riski azalır. Anne sütü ile beslenen be­beklerde Nekrotizan enterokolit görülme riskinin 10 kat daha az olduğu saptanmış olup solunum sistemi enfeksiyonlarının sıklığı ve astım görülme durumu azalır.

- İnek sütü ile beslenen bebeklerde diş çürüğü sayısı anne sütü ile beslenenlere göre daha fazladır.

  Emzililik döneminde annenin beslenmesi önemlidir.Yeterli ve dengeli beslendiği halde eğer sütü yetersiz gelirse burada stres faktörüne dikkat edilmesi gerekir.Diğer önemli bir husus da annenin günlük alması gereken sıvı miktarıdır.Sıvının en ideali sudur.Su dışında da sıvı alırsınız ancak su kadar etkili olmaz.Bu yüzden emzikli annenelerin günde 3 litre su tüketmesi gerekir. Diyetisyen den emziklilik döneminde destek almanız önemlidr. Diyetisyen emzililik döneminde annenin günlük ekstra alması gereken ek 800 kaloriyi orantılı bir şekilde dağılmasını sağlar.Diyetisyen danışmanlığı aldığınız da hem sütünüzün gelmesini destekleyecek besin önerilerinde bulunur hem de kilo almamanızı sağlar.